Агенция "Пътна инфраструктура"

Начало

Утре се отварят офертите за поддържане на републиканските пътища в Североизточен район

23.09.2014 13:14
cold_recycling.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за избор на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Североизточен район, стопанисвани от АПИ.  

Отворени са офертите за строителство и надзор на близо 14 километра от път III-235 в област Силистра

19.09.2014 18:00
100_4847.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за избор на изпълнител на рехабилитацията на път III-235 от км 39+117 до км 53+023, в област Силистра, както и за надзор на строително-монтажните работи.  

4 са отворените ценови оферти за поддържане на републиканските пътища в Югоизточен район

19.09.2014 17:44
100_4858.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Югоизточен район, стопанисвани от АПИ.  

Отворени са ценовите оферти за поддържане на АМ „Люлин“ и участъци от „Струма“ и „Тракия“

18.09.2014 17:50
P9182078.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти за определяне на изпълнител за поддържане, базирано на показатели на изпълнение на автомагистрали и прилежащи пътни съоръжения в обхвата на автомагистралите, стопанисвани от АПИ.  

Отворени са ценовите оферти за извършване на проучвателно-проектантски дейности при геодинамични процеси, касаещи РПМ

18.09.2014 17:45
P9182099.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на проучвателно-проектантски дейности при възникнали геодинамични процеси и явления, засягащи републиканската пътна мрежа на територията на България”.
« предишни123456...159следващи »